Luonto

Jääkausi muokkasi maiseman

Jääkausi myllersi aikanaan Kotamäenkin seutua rankalla voimalla muodostaen kylälle tyypilliset mäkien ja selänteiden sarjat. Korkeammat mäet, kuten Kaivomäki, Sormulanmäki, Kainulanmäki ja Keisarinmäki asettuvat kylän keskivaiheille, vähäisemmät mäet ovat ripoteltuna ympäriinsä loiventuen kylän laitamille tultaessa pitkiksi selänteiksi. Peräselkä, Pitkäselkä, Alaselkä, Huhmarselkä, Honkaselkä ja Petäjäselkä ovat jäävirtojen muokkaamia moreeni-selänteitä. Märkiä suoalueita löytyy lähes jokaisen mäen ja selän syrjästä ja suuri Raapionsuo sijaitsee kylän kupeessa. Huuhmarsuo ikään kuin erottaa Kotamäen ja Peräselän toisistaan.

Kalliopuro on Matkuslammen ja Vääräjärven välinen 13 metrin putous kallion sisällä

Perinnemaisema
Petäjäselän laidun Tuomiojärven eteläosassa on luokiteltu Pieksämäen seudun arvokkaimmaksi perinnemaisemaksi. Hoitotoimenpiteenä 3 ha: n kokoisella hakamaalla laiduntavat hiehot. Kun karja talloo maaperän rikki, tulee tilaa heikommillekin kasveille. Ahomansikka ja mesimarja ovat jo elpyneet hoitotoimien seurauksena.