Kotamäki

Kotamäen kylä

Kotamäen kylä sijaitsee Pieksämäellä, noin 9 km Jäppilän kirkolta lähtevää Kotamäentietä pohjoiseen. Matkaa Pieksämäelle Partaharjun kautta on 20 km, Varkauteen noin 35 km, Suonenjoelle 28 km ja Kuopioon noin 75 km.

Kylän pohjoispää rajoittuu Tuomiojärveen, maankuuluun lintujärveen. Syksyisin runsaat vesilintuparvet houkuttavat metsämiehet pyssyineen sorsajahtiin. Toisaalla kylä rajoittuu naapurikyliin Hietakylään, Oittilaan, Sormulaan ja Peräselkään. Laaja Raapion suoalue erämaineen alkaa kylän länsilaidalta.

Kyläyhteisö lepää mäkien kainalossa, pääosin kirkolta tulevan Kotamäentien varteen noin yhdeksän kilometrin matkalle pitkänomaisesti ripoteltuna. Tiiviimpi asutusryhmittymä sijaitsee kylän ”espiksellä” eli keskustassa entisen kaupan liepeillä. Kotamäentieltä erkanee Matkustie, Partaharjuntie, Pekkojentie, Peräseläntie ja Honkaseläntie, joiden varteen sijoittuu osa kylän taloista.

Maisemallisesti kylää hallitsevat metsät, monet mäet ja selänteet. Korkeimmat mäet ovat Pöytämäki, Kainulanmäki, Kaivomäki, Sormulanmäki ja Keisarinmäki. Kylän alueelle on osunut neljä pientä lampea sekä Vääräjärvi kylän laitamilla.

Kotamäen alueeseen kuuluvat myös Oittilan ja Peräselän kylät. Oittila on muutaman talon kylä ja  sijoittuu Kotamäestä Suonenjoelle menevän Suonteentien varteen ja myötäilee Tuomiojärveä. Oittilan kyläläiset ovat suurten vesien äärellä ja saavat nauttia  Suonteenselkään kuuluvasta Heinä- ja Lahnavedestä, jonka rantaan kaikki talot on rakennettu.  Osa Oittilan kylän taloista on Suonenjoen puolella. Peräselän kylä on Pieksämäeltä Partaharjun kautta tullessa ennen Kotamäkeä.

Kotamäen, Oittilan ja Peräselän alueella  asuu vakituisesti toistasataa henkeä ja osan vuotta toistakymmentä lisää. Alle 20- vuotiaita on  17 ja eläkeikäisiä noin 30.  Asuntoja on viitisenkymmentä.

Lehmä alkaa olla harvinainen näky tälläkin kylällä. Lypsylehmiä on enää yhdellä tilalla. Lihakarjaa on yhdellä tilalla. Muutos on ollut nopea. Vielä kymmenen vuotta sitten lehmiä oli seitsemällä tilalla ja parikymmentä vuotta sitten lehmätiloja oli pitkälle toistakymmentä. Usein ohiajavat autot hiljentävät vauhtiaan ja jäävät seuraamaan laitumella märehtiviä lehmiä. Onhan se soma näky ja maaseudun idylliin olennaisesti kuuluva osanen.

Kylänraitti hiljeni ratkaisevasti vuonna 2001, kun kyäkoulu sulki ovensa. Osuuskauppa lakkautettiin jo vuonna 1987. Eloa kylän elämään tuovat aktiivisesti toimivat kylätoimikunta, maamiesseura, metsästysseura ja seurakuntapiiri.

Kylä elää muutoksista huolimatta – ehkä hiljaisemmin kuin ennen, mutta kuitenkin sydän vahvasti sykkien ja uutta kohti uteliaasti kulkien.

 


 KOTIKYLÄ KOTAMÄKI

Kirkolta lähtöö kaita tie,
museotieks´ sen ristivät
ja se Kotamäkkeen vie.
Siellä assuu väkkee rehtiä,
työtä tekköövät senku ehtiivät.
Muutamassa navetassa
lehmät vielä ammuu,
mutta voep´ olla piannii’
kun valot niistäe sammuu.

 Ennen ol´ kylällä vilikas touhu,
kauppa, koulu ja posti toimi,
Llnja-auto kaupunkiin mänijöitä poimi.
Immeiset tapas´ toisiaan,
mäntiin kyllään ja piettiin yhtä.

 Nykyään harvon nuapuria näkköö,
sillonnii auton ikkunasta
ohiajjaissaan kättään vuan nostaa.
Tännään on poissa kauppa sekä koulu,
ei pientä väkkee ennee niä,
paremminnii vallalla on harmoo piä.
Vuan silti meillekkii tulloo
juhannus ja joulu
ja muapallo pyörii niinku ennennii.
Sehän se on elämän laki,
aika aikoosa kutakii.

Annamari Siikanen