Tietoa

Tuomiojärvi sijaitsee Pieksämäen kaupungin Jäppilässä, Oittilan kylässä Suonenjoelle menevän tien varressa. Järvi kuuluu Rautalammin reitin vesistöalueeseen. Pieksämäeltä järvelle on matkaa noin 25 km ja Suonenjoelta saman verran.

Tuomiojärvi on arvokas ja monipuolinen lintujärvi. Pieni, soiden ympäröimä Tuomiojärvi on linnustoltaan Etelä- Savon monipuolisin kosteikkoalue. Järvellä pesii monipuolinen vesilinnusto ja se on huomattava muuttolintujen levähdysalue. Lisäksi järvi on tärkeä tutkimuskohde, koska siellä on tehty pesimälintulajiston seurantaa jo 1930- luvulta lähtien.

Kooltaan Tuomiojärvi on 2,14 km2, laakea ja matala, noin 2 km pitkä ja keskimäärin 1 km:n levyinen. Sen keskisyvyys on alle 1 metriä ja suurin syvyys noin 3 metriä. Ennen kunnostusta suurin syvyys oli 1.2 metriä. Vesi on runsasravinteista, humuspitoista sekä lievästi hapanta. Vesikasvillisuutta on erittäin runsaasti. Myös kalaston tuotto on suuri, mutta talviaikaisen happikadon vuoksi järvessä ei talviaikana esiinny yleensä kuin ruutanoita. Järven keskiosassa sijaitsee pieni saari.

Alueella on Oittilan- ja Jäppilä 5:n kalastuskunnat sekä kaksi yksityistä. Kun elokuun puoliväli lähestyy, liikenne järvelle kiihtyy ja veneitä hinaavat autot ovat tuttu näky, kun innokkaat sorsastajat saapuvat harventamaan lintukantaa.